Gyakori nyelvhelyességi hibák

Ly vagy j? Hosszú vagy rövid? Dupla mássalhangzó vagy csak egyel kell írni? Csokorba gyűjtöttük az emberek által elkövetett leggyakoribb nyelvhelyességi hibákat.

Számok
Helytelen: 0-át Helyes: 0-t
Helytelen: 1-el Helyes: 1-gyel
Helytelen: 1-én Helyes: 1-jén
Helytelen: 1-e Helyes: 1-je
Helytelen: 2-kán, 2-ikán Helyes: 2-án
Helytelen: 2-őt Helyes: 2-t
Helytelen: 3-al Helyes: 3-mal
Helytelen: 4-el Helyes: 4-gyel
Helytelen: 5-el Helyes: 5-tel
Helytelen: 6-al 3-al Helyes: 6-tal

Dátumok
Évek: Ha az évszám alanyként szerepel, akkor nem kell a pont. De például a 2003 januárjában kifejezésnél nem használunk pontot. Ha névutós szerkezetben szerepel az évszám, pl. 2004 körül, akkor sem kell pont.
A hónapok nevei mindig kisbetűsek. (tehát: január, február stb.) Megjegyzés: A rossz beidegződés a Word helyesírás-ellenőrzőjéhez köthető, amely dátumozásnál az évszám utáni pontot követően – tévesen – mondatkezdő nagybetűre javította a hónap nevének első betűjét.
Hányadikán? nem 8.-án, hanem 8-án, 9-én stb. (Nincs pont a szám és a kötőjel közt.) De van, ha sorszámnév nem évet vagy napot jelöl: 5.-es tanuló.
Melyik nap? nem január 1, hanem január 1., nem március 15, hanem március 15. stb. stb. (a szám után pont van, kivéve, ha pl. kötőjel: március 15-én)

Szavak:
Ilyen formában: Helytelen --> Helyes
A
adig, edig --> addig, eddig
akkumlátor, akumulátor --> akkumulátor
alat --> alatt
ambíciózus --> ambiciózus buzgó, törekvő, lelkes
amikoris --> amikor is
aminósav --> aminosav
anterna --> antenna
árbóc --> árboc
árú (toldalékolatlan főnév) --> áru
aszt --> azt
atol --> atoll
attol --> attól
audencia --> audiencia
autómata, autómatikus --> automata, automatikus
asszimetrikus --> aszimmetrikus
az mellett --> amellett
az miatt --> amiatt
B
bábú --> bábu
bakkancs --> bakancs
bátty --> báty
bejjebb --> beljebb
bennt --> bent, de benn
bicigli --> bicikli (írásban jelöletlen zöngésség szerinti részleges hasonulás)
bisztos --> biztos (írásban jelöletlen zöngésség szerinti részleges hasonulás)
bizotság --> bizottság
bíztat --> biztat
bulgár --> bolgár
C
celulóz --> cellulóz
centíroz vagy centírozás --> centríroz, centrírozás (kerék kiegyensúlyozása, a görög "centrum" szóból ered - autószalonokban gyakran tévesztik, az emberek többsége rosszul használja)
cukrázda --> cukrászda
Curiculum Vitae vagy Curicullum Vitae --> curriculum vitae (önéletrajzban fontos lehet :) )
Cannes-i Filmfesztivál --> A magyar helyesírási szabályzat 146. szabálya szerint a rendezvényneveket, társadalmi és politikai mozgalmakat programok nevét általában kisbetűvel írjuk, kivétel ha intézményrendszerű. Tehát a helyes írásmód: cannes-i filmfesztivál
D
demo --> demó
díjjat --> díjat
dezsavű, déjá vu --> déjà vu [ejtsd dezs˙a vű]
dícsér --> dicsér
E
egyel ’növényt ritkít’ --> eggyel (egy + eszköz- vagy társhatározórag)
egyenlőre ’egyenlő részekre’, ’egyenlőségjelre’ --> egyelőre ’jelenleg, még egy ideig’ – „Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs.”
eggyes --> egyes
egyébb --> egyéb
egyértelmüsítő --> egyértelműsítő
egésség --> egészség
eggyik --> egyik
eggyüt, eggyütt, együt --> együtt
elen, elenfél, elenség, elenére --> ellen, ellenfél, ellenség, ellenére
ellem --> elem (népies nyelvben, főleg az idősebbek, két l-lel ejtik)
elől (névutó, pl. elfut a kalauz elől) --> elöl ül a masiniszta (határozószó)
enyimé --> enyém
eszt --> ezt
euro --> euró (kivétel: az EU hivatalos magyar szövegei)
ez mellett -> emellett
ez miatt -> emiatt
F
fennt --> fent, de fenn
follyon --> folyjon
folytás --> fojtás (ha például teljesítmény csökkentéséről van szó)
for, foradalom --> forr, forradalom
főkép --> főképp (ha nem a központi képről van szó)
futbal --> futball
frissesség --> frisseség
G
glecser --> gleccser
H
had, hagy (felszólító módban) --> hadd
hadjuk, haggyuk --> hagyjuk
hátúl --> hátul
heggesztő, heggeszt --> hegesztő, hegeszt
higyj, higyed el --> higgy, higgyed el, hidd el
hírdetés --> hirdetés
hoszú/hosszu --> hosszú
hozá ’a "hoz" ige régies múltbeli alakja’ --> hozzá
I
ien --> ilyen
igér, megigér, igéret --> ígér, megígér, ígéret
ijen --> ilyen
inteligencia --> intelligencia (az intelligens emberek két l-lel írják)
internett, internettet, internetten --> internet, internetet, interneten (nem csak írásban találkozom vele)
írdd --> írd
irígy --> irigy
íjed --> ijed
írtani --> irtani (pl. vírusirtó program)
J
játsz! stb. --> ha felszólítás, akkor játssz!, játsszál!, játszd!, játsszad! (nagyon gyakori)
jeggyűrű --> jegygyűrű
jelem (az óvodában csiga volt a jelem) --> jellem (’karakter’)
jelemző --> jellemző
jóéjt, jóéjszakát --> jó éjt, jó éjszakát
jösz --> jössz
K
kálcium --> kalcium
kategórizál, kategórikus --> kategorizál, kategorikus
kaukció --> kaució
kézpénz --> készpénz
kiírt --> kiirt :itt mindig kérdés, hogy irtásról vagy írásról van szó, ennek megfelelő a helyesírása
kiljebb --> kijjebb
kilóméter --> kilométer
kissebb, kissebbség [1] --> kisebb, kisebbség
kisér, kisérlet, megkisérel, elkisér --> kísér, kísérlet, megkísérel, elkísér
kiván, kivánság --> kíván, kívánság
kivűl, kívűl --> kívül
klipp --> klip
kompatíbilis --> kompatibilis
komunista --> kommunista
kóperáció --> kooperáció
Kórea --> Korea
ködbér --> kötbér
közöség --> közösség
közöt --> között
kultúrális --> kulturális
kultura --> kultúra (jaja, önmagában így, bizony)
kúrva (határozói igenév) --> kurva (= utcalány)
küld! --> küldd! (felszólító mód esetén)
külömbség --> különbség
kölömböző --> különböző
L
lakóság (szabályos főnévképzés, de nincs köznyelvi jelentése), lakósság --> lakosság (kiejtésnek megfelelően)
lasan, lasú -->lassan, lassú
ledegradál --> degradál (a "de-" már eleve fosztóképző)
lehellet --> lehelet
lejeb, lejjeb, lejebb --> lejjebb
lennt --> lent, de lenn
lessz --> lesz
légyszives --> légy szíves
licensz --> licenc (Lizenz ’engedély’ német szóból), régiesen licencia (latin)
lükverc --> rükverc (a Rückwärts ’hátrafele’ német szóból)
M
maket --> makett
médiumok --> média ahol nem a szellemidézőkről (vagy közvetítőkről, közegekről) van szó, mert a médium azt jelenti
mediterán --> mediterrán
megbocsájt --> megbocsát (hasonlóan átbocsát, kibocsát, stb. stb.)
mellet/melett --> mellett (de: mellet – mint testrészt)
meny (’anyós és após fiának felesége’) --> menny(ország)
mennyegző --> menyegző
mennyasszony --> menyasszony
mien --> milyen
milió, miliárd --> millió, milliárd
milyért --> miért
mindíg, mindég --> mindig (a mindig mindig rövid; az utóbbi pedig régies/népies alak)
minnél --> minél (de annál, és nem *anál, ami ugye mást jelent!)
model --> modell
mond! --> ha felszólítás, akkor mondd! (nagyon gyakori hiba)
muszály --> muszáj (pontos jé; az egyik legirritálóbb hiba. Ettől persze az uszály még uszály. A muszáj eredete: muss sein (ném) = kell legyen)

N
nállam --> nálam
navaja --> nyavalya
newyorki, new yorki --> New York-i (és más kéttagú helynevek ennek mintájára)
Ö
öccs --> öcs (szótő, ragozatlanul), DE valakinek az öccse, valakiknek az öccsük
önnálló --> önálló
Őrs --> Örs (Örs vezér tere, Budaörs)
P
passzív ház --> passzívház
patka --> padka
periódikus --> periodikus
perpetum mobile --> perpetuum mobile
plussz --> plusz
pósta --> posta (a köznyelvi ejtéshez igazodva)
pozició --> pozíció, de
pozícionál --> pozicionál
pszihológia, pszihologia, pszichologia --> pszichológia (valószínűleg a Psychologie német szóból, de eredetileg ógörög)
pullóver --> pulóver
R
rencám --> rendszám
rublika --> rubrika
revidiál --> revideál
rolla, rólla --> róla
S
salyát --> saját
sűrgős --> sürgős
SZ
szallag --> szalag
szavana --> szavanna
szelem (’szeletelem vagy általam okozott szél’) --> szellem (’halott lelke, alkotó tudat, vmi belső lényege stb.’)
széndioxid --> szén-dioxid
széndioxid kibocsátás --> szén-dioxid-kibocsátás
szervíz --> szerviz (bizony, rövid i)
szímpad --> színpad
szoltíroz --> szortíroz (a sortieren német szóból)
szőllő/szölö/szöllö --> szőlő
szíjj --> szíj
sztyep --> sztyepp
T
tethanus(z) --> tetanusz
tizes --> tízes
tízed (’tíz darab van belőle, és azok a tieid’) --> tized (’1/10’)
tiedé --> tiéd~tied
tiket, ticket --> tikett de még inkább jegy
tikfa, tikkfa, tíkkfa --> tíkfa
típikus --> tipikus
tipus --> típus
tona --> tonna
töllem, tőllem --> tőlem
tőlteni --> tölteni (és így is ejtjük)
túrista --> turista
tüzi --> tűzi (melléknév)
U
únió --> unió
utiterv, utitárs, uticél, utiköltség --> útiterv, útitárs, úti cél, útiköltség
ujj/új --> gyakran felcserélik, ujj: ujjak a végtagokon, új: nem régi
újév (’január 1.’) --> új év ’nem az óév, hanem a következő’ (ebből kívánunk boldogat)
USÁ-ban --> USA-ban
útálom, utállom --> utálom
utánna --> utána (így is ejtjük, gyakori nyelvhelyességi hiba)
V
vákum --> vákuum
vanillia, vaníllia --> vanília
videójáték --> videojáték
videókártya --> videokártya
videóklipp --> videoklip
Vietnám --> Vietnam
vizi, vizilabda, viziló --> vízi, vízilabda, víziló

Ly vagy J ?
A legyakoribb problémás szavak:
aggály, ajánlat, ajtó, akadály, akármilyen, amely, amilyen, amolyan, apály, aszály, bájos, beljebb, bélyeg, bója, boly (hangyáé), bolyong, borbély, borzadály, bögöly, cikkely, coboly, csekély, cserje, csermely, csobolyó, dagály, duhaj, éjjel, fajta, emilyen, engedély, erély, erkély, esély, estély, esztergályos, fajsúly, fejleszt, fejlődik, fekély, feszélyez, fogoly, fojtogat, folyik, folyjon, folyó, folyosó, folytat, folytatólagosan, folyton, folyvást, fúj, fújjon, furulya, gally, gerely, gerendely, gólya, golyó, gomoly, göböly, gömbölyű, guzsaly, gyógyhely, gyűjt, hagyja, hajó, hajsza, hajt, harkály, házhely, héja, hely, helyes, helyiség, helység, hodály, homály, ibolya, ifjú, ijed, ily, ilyen, ispotály, játszik, javít, jó, kályha, karabély, karaj, karvaly, kastély, kegyhely, kesely, kétely, kevély, kijjebb, király, komoly, korhely, kölyök, kristály, lapály, lejjebb, leshely, lesújt, lyuggat, lyukak, lyukas, lyukasztó, lyukban, majd, mely, mély, messzely, mily, milyen, mindjárt, moholy, moly, mosoly, mulya, muskotály, muszáj, műhely, nadály, némely, nyáj, óhaj, oly, olyan, osztály, páholy, pálya, papagáj, paraj, paszuly, pendely, persely, pikkely, ragály, ráspoly, rejtély, robaj, rostély, saját, sajnos, sávoly, segély, sekély, selyem, sipoly, súly, súlyos, süly (betegség), süllyed, süllyeszt, szabály, széjjel, székely, személy, szentély, szenvedély, szeszély, táj, talaj, tarsoly, tartály, tavaly, téboly, tégely, tengely, topoly, tökély, tönköly, törköly, tűzhely, új, ujj (végtag), újdonság, újjá (varázsol), ujjong, újság, uszály, uszály, ünnepély, vajon, varjú, veszély, veszélyes, vijjog, viszály, vőfély, zaj, zugoly, zsámoly, zsivaj, zsöllye.
Oszd meg a cikket másokkal is!

  További érdekességek

Kiemelt érdekesség

Majdnem kitörte a nyakát egy ausztrál nő egy hatalmas tüsszentés következtében – írja az Orange News. bővebben...
Hallgass bele a legjobb zenékbe a funbit rádión Tekintsd meg a legjobb zeneszövegeket